Η οικοδόμηση της νέας, της αταξικής κοινωνίας, του κομμουνισμού, δεν αποτελεί απλώς και μόνο μία μετάβαση από κάποιο σχηματισμό σε κάποιον άλλο, αλλά συνιστά την εμφάνιση και την διαμόρφωση ενός ριζικά νέου τύπου κοινωνικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μία κοσμοϊστορική αλλαγή, η οποία, ως προς το βάθος, την κλίμακα και τις προοπτικές της υπερβαίνει ακόμα και την μετάβαση της αρχαιότητας από την προ-ταξική στην ταξική κοινωνία. Πρόκειται για μία άρνηση-διαλεκτική άρση, τόσο των ταξικών ανταγωνιστικών τύπων ανάπτυξης της κοινωνίας, όσο και των πριν από αυτούς βαθμίδων, δηλ. ολόκληρης της μέχρι τώρα ιστορίας της ανθρωπότητας και των προϋποθέσεων της. Η επισήμανση αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται όταν διατυπώνονται διάφορες εικασίες και εκτιμήσεις σχετικά με τους ρυθμούς οικοδόμησης της νέας κοινωνίας, με τις δυσκολίες που προκύπτουν κ.λ.π. Η επισήμανση αυτή αφορά επίσης τις δυσκολίες, την αντιφατικότητα και τον ιδιαίτερα περίπλοκο χαρακτήρα των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων..."

Δ. Πατέλη, Μ. Δαφέρμου, Π. Παυλίδη

1/02/2011

Peter Kropotkin Η κατάκτηση του ψωμιού

με μεγάλη χαρά αναδημοσιεύω το ύψιστης πολιτικής σημασίας βιβλίο του Π. Κροπότκιν που πρωτοδημοσιεύτηκε στο http://www.vrahokipos.net/kropotkin/Πρόκειται για μια προσπάθεια συλλογικής μετάφρασης
του κλασικού αυτού έργου του Κροπότκιν στην ελληνική γλώσσα.
Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε τον Απρίλη του 2003
στις δημοσιεύσεις 97319 & 176811 του Athens Indymedia.
Οι μεταφράσεις της ελληνικής γλώσσας, όπως άλλωστε και "οι πηγές", το αγγλικό & το γαλλικό κείμενο που βρέθηκαν στοAnarchy Archives,
είναι χωρίς copyright και ελεύθερες προς χρήση,
σύμφωνα με το GNU project.
Εδώ κατατίθονται τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της προσπάθειας,
η οποία παραμένει ανολοκλήρωτη ως προς την τελική της επιμέλεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο 1: Ο πλούτος μας
Κεφάλαιο 2: Ευημερία για όλους
Κεφάλαιο 4: Απαλλοτρίωση
Κεφάλαιο 5: Διατροφή
Κεφάλαιο 6: Κατοικία
Κεφάλαιο 7: Ένδυση
Κεφάλαιο 8: Τρόποι και μέσα
Κεφάλαιο 10: Ευχάριστη εργασία
Κεφάλαιο 11: Ελεύθερη συμφωνία
Κεφάλαιο 12: Αντιρρήσεις
Κεφάλαιο 17: Αγροκαλλιέργεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: