Η οικοδόμηση της νέας, της αταξικής κοινωνίας, του κομμουνισμού, δεν αποτελεί απλώς και μόνο μία μετάβαση από κάποιο σχηματισμό σε κάποιον άλλο, αλλά συνιστά την εμφάνιση και την διαμόρφωση ενός ριζικά νέου τύπου κοινωνικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μία κοσμοϊστορική αλλαγή, η οποία, ως προς το βάθος, την κλίμακα και τις προοπτικές της υπερβαίνει ακόμα και την μετάβαση της αρχαιότητας από την προ-ταξική στην ταξική κοινωνία. Πρόκειται για μία άρνηση-διαλεκτική άρση, τόσο των ταξικών ανταγωνιστικών τύπων ανάπτυξης της κοινωνίας, όσο και των πριν από αυτούς βαθμίδων, δηλ. ολόκληρης της μέχρι τώρα ιστορίας της ανθρωπότητας και των προϋποθέσεων της. Η επισήμανση αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται όταν διατυπώνονται διάφορες εικασίες και εκτιμήσεις σχετικά με τους ρυθμούς οικοδόμησης της νέας κοινωνίας, με τις δυσκολίες που προκύπτουν κ.λ.π. Η επισήμανση αυτή αφορά επίσης τις δυσκολίες, την αντιφατικότητα και τον ιδιαίτερα περίπλοκο χαρακτήρα των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων..."

Δ. Πατέλη, Μ. Δαφέρμου, Π. Παυλίδη

1/25/2011

τα κείμενα του σβησμένου αγγλικού ιστοτόπου Class Against Class

http://libcom.org/library/class-against-class-archive


το Class Against Class ήταν ένας αγγλικός ιστοτόπος με θεωρητικά κείμενα με κοινό γνώμονα τη προώθηση της αυτοοργάνωσης της εργατικής τάξης.


ο κινηματικός ιστοτόπος libcom.org έσωσε και επαναδημοσίευσε τα κείμενα του Class Against Class που σβήστηκαν από το καπιταλιστικό Yahoo Geocities.

Toni Negri
Keynes and the Capitalist Theory of the State post-1929
Capitalist Domination and Working Class Sabotage
Crisis of The Crisis State
Archaeology and Project.. The Mass Worker and the Social Worker 

 
Mario Tronti Struggle Against Labor - Mario Tronti
Workers and Capital
Social Capital
The Strategy of The Refusal
Lenin in England
Raniero Panzieri The Capitalist Use of Machinery: Marx Versus the Objectivists - Raniero Panzieri
Surplus value and planning: notes on the reading of 'Capital' - Raniero Panzieri
Cornelius Castoriadis/Socialisme Ou Barbarie What Is Bureaucracy-Claude Lefort
The Role of Bolshevik Ideology in the Birth of the Bureaucracy
What Really Matters
History as Creation
The Proletariat and Organisation
The Content of Socialism,Part One
Ante Ciliga Lenin,Also...
The Kronstadt Revolt
Herman Gorter Open Letter to Comrade Lenin
Obituary by H.Canne Meijer
Alexandra Kollantai The Workers Opposition
Karl Korsch Korsch in Spain - Paul Piccone
The Crisis of Marxism - Karl Korsch
The Present State of the Problem of Marxism and Philosophy: An Anti-critique The Marxism of Karl Korsch - Paul Mattick
Principles of Marxism:A Restatement
Introduction to Capital
Why I Am a Marxist
10 Theses on Marxism
Paul Mattick Some Comments On Mandel's Marxist Economic Theory - Paul Mattick
The Marxism of Karl Korsch - Paul Mattick
Economic Crisis and Crisis Theory
Economics,Politics and The Age Of Inflation
Guy Aldred Trade Unions and the Class War
Representation and the State
Otto Ruhle The Revolution Is Not a Party Affair
Moscow Report
Reichstag Speech
From The Bourgeois To The Proletarian Revolution
Elephant Editions Strange Victories-Midnight Notes
Contributions to The Revolutionary Struggle,Intended To Be Discussed,Corrected,And Principally,Put Into Practice Without Delay-Ratgeb(Raoul Vaneigem)
Albania:Laboratory of Subversion
For an Anti-authoritarian Insurrectionist International-Proposal for a Debate
Workers Autonomy-Elephant Editions
General Texts Anti-Semitism and National Socialism - Moishe Postone
Anti-globalisation and the Question of Socialism - Werner Bonefeld
Ends and Beginnings - Tim Mason
National Socialism and the Working Class, 1925 - May, 1933 - Tim Mason
Germany, "Domestic Crisis" and War in 1939 - Tim Mason
Ante Ciliga,Trotsky, and State Capitalism: Theory, Tactics, and Re-evaluation during the Purge Era, 1935- 1939 - Michael S Fox
Antonio Gramsci and the Bolshevization of the PCI - Thomas R Bates
The Power of Women and the Subversion of the Community - Mariarosa Dalla Costa & Selma James
From Left Radicalism to Council Communism: Anton Pannekoek and German Revolutionary Marxism - John Gerber
The Stopwatch and the Wooden Shoe: Scientific Management and the Industrial Workers of the World - Mike Davis
Street Politics in Hamburg, 1932-3 - Anthony McElligott
On Council Communism - Marcel van der Linden
The Misery of Islam - Al-Djouhall
The Working-Class Struggle Against the Crisis: Self-Reduction Of Prices in Italy - Bruno Ramirez
Take Over the City -Lotta Continua
Apology for The Algerian Insurrection
Politics in the First Person: the autonomous workers movement in Italy
The Mass Strike in France May-June 1968 -ICO.Root and Branch Pamphlet#3.(Including Five Theses on the Class Struggle By Anton Pannekoek.)
"Nous Sommes Tous Des Casseurs" - Youth Revolt in France, March 1994
Wildcat: Dodge Truck June 1974 - Black and Red
The Commune: Paris 1871 - P. Guillaume and M. Grainger (Solidarity Pamphlet#35)
Crime Becomes Custom - Custom Becomes Crime - Trevor Bark
The KAPD in Retrospect
Theory of Crisis and the Problem of Constitution - Giacomo Marramao
Workers of the World, Tonight!: International Dockers' Struggles in the Eighties - BM Blob
Black Cats,White Cats,Wildcats: Auto Workers in Detroit/Niggermation In Auto: Company Policy and the Rise of Black Caucuses - Martin Glaberman/Dan Georgakas and Marvin Surkin
A Note on the Use of the Word 'Soviet' - Neil C Fernandez
Technological Despotism - Ian Tillium
Defeat at Fiat - Marco Revelli
Moscow 1921 - Meetings in the Kremlin - Interview with Bernhard Reichenbach (KAPD)
Yugoslavery - Yugoslavia: Capitalism and Class struggle 1918-1967 &
Some Basic Ingredients of Yugoslav Ideology - B.M Blob
Like a Summer with a Thousand Julys … - B.M Blob
The Red Rose of Nissan - John Holloway
A Fresh Look at Lenin - Andy Brown.With a Postface by Ian Pirie and A.A. Raskolnikov (Solidarity Pamphlet no.56)
Working Class Self-Activity - George Rawick
Theses on Mass Worker and Social Capital - Guido Baldi
John Zerzan and The Primitive Confusion
Origin and Function of the Party Form (and 1974 Postface) - Jacques Camatte
The Unhappy Elitist: Victor Serge's Early Bolshevism - Peter Sedgwick
Marxism, prefigurative Communism, and the Problem of Workers' Control- Carl Boggs
The Olive-Drab Rebels: Military Organizing During The Vietnam Era - Matthew Rinaldi
Mutinies: 1917-1920 - Dave Lamb (Solidarity)
None Shall Escape: Radical perspectives in the Caribbean - Fundi (Caribbean Situationist)
The Kurdish Uprising & Kurdistan's Nationalist Shop Front and Its Negotiations with the Baathist/Fascist Regime (Plus an account of the Workers Councils)
The Working Class Uprising In East-Germany June 1953 Class struggle Against Bolshevism - Cajo Brendel
The Working Class and Social Change - Martin Glaberman
Councils and State in Weimar Germany - Guido De Masi and Giacomo Marramao
Karl Marx and The Iroquois - Franklin Rosemont
The Ideology and Practice of Contestation seen through Recent Events in France - Richard Gombin
The Council Communists between the New Deal and Fascism - Gabriella M. Bonacchi
Lavori in corso - Riccardo Bellofiore
The Limits Of Matticks Economics:Economic Law and Class Struggle - Ron Rothbart
Sabotage and striking on the Job-Louis Adamic
The Lordstown Struggle And the Real Crisis in Production-Ken Weller
Unions Against Revolution-G.Munis/J.Zerzan
The Tribe Of Moles--Sergio Bologna(1977)
Social Constitution and the Form of the Capitalist State-Werner Bonefeld
Introduction to the United States An Autonomist Political History-Noel Ignatiev
Old Left,New Left,What's Left?-Paul Mattick,jr
Lenin's Terror Within The Party-Gregory Maximoff
Jan Waclaw Machajski: A Radical Critic of The Russian Intelligensia and Socialism-(Marshall S.Shatz)
Counter-Planning on the Shop floor-Bill Watson
Class Composition and The Theory Of The Party At The Origins of The Workers' Councils Movement-Sergio Bologna
Poor Lenin-Bob Darke
Paris: May 1968-Maurice Brinton

libcom.org/library/class-against-class-archive
  
ΑΠΟ ΤΟ http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1251589

Δεν υπάρχουν σχόλια: